בעלי תפקיד - סגל מינהלי

בעלי תפקיד - סגל מינהלי


Some description
 
רו"ח שושי זונבנד-תמרי
מנכ"לית המכללה
גב' חני תייר
סמנכ"ית מנהל אקדמי
גב' מאיה גדעוני
מנהלת מחלקת שיווק
 
עו"ד שרונה לוי
יועצת משפטית
מר יוסי ג'רסי
מנהל מערכות מידע ומחשוב

מר רן סטבסקי
מנהל התפעול

 
רו"ח נטאלי גולדמן גלן
ראשת מערך כספים

גב' נועה מונסליזה
מנהלת ארגון ושיטות

גב' אסיה חנונקין 
מנהלת יעוץ ורישום לימודים 
     
גב' ניצן היימן 
מנהלת תקשורת פנים ארגונית