בעלי תפקיד - סגל מינהלי

בעלי תפקיד - סגל מינהלי


Some description
 
רו"ח מירי אורן
מנכ"לית המכללה
מר אלון ברנע 
סגן נשיא לפיתוח
גב' חני תייר
סמנכ"לית מנהל אקדמי
רו"ח שושי זונבנד-תמרי
סמנכ"לית כספים ומשאבי אנוש 
מר יוסי ג'רסי
מנהל מערכת מידע ומחשוב
מר יצחק קרבצ'ינסקי
מנהל המעבדות ותשתיות מו"פ
   
מר ארז ברקת
מנהל אחזקה ולוגיסטיקה