בעלי תפקיד - סגל מינהלי

בעלי תפקיד - סגל מינהלי


Some description
 
רו"ח מירי אורן
מנכ"לית המכללה
מר אלון ברנע 
סגן נשיא לפיתוח
גב' חני תייר
סמנכ"לית מנהל אקדמי
רו"ח שושי זונבנד-תמרי
סמנכ"לית כספים ומשאבי אנוש 
מר יוסי ג'רסי
מנהל מערכת מידע ומחשוב
גב' אורית מינה ברק
מנהלת מחלקת שיווק ותקשורת
מר יצחק קרבצ'ינסקי
מנהל המעבדות ותשתיות מו"פ
מר ארז ברקת
מנהל אחזקה ולוגיסטיקה