Women Forum

פורום נשים בהנדסה

נכון לשנת 2018, עם 18 מחזורי בוגרים, שיעור הנשים בקרב בוגרי אפקה עומד על 20% בלבד. מהנתונים שהוצגו בכנס אפקה 2017 עולה כי נשים ממלאות פחות מ-25% מתפקידי הפיתוח בענף ההייטק, ורק מעטות מהן מעזות ומייסדות סטארט-אפים משלהן. לדעת בכירי המשק והעוסקים בפיתוח הון אנושי למקצוע ההנדסה, כניסת נשים נוספות לתחום יכולה לתת דחיפה אמיתית לתעשייה, אבל הדרך לשם עדיין רחוקה מלהיות סלולה.

בוגרות אפקה הציגו צורך ונכונות לתרום מזמנן כדי ליצור מעגל העצמה לטיפוח וקידום הבוגרות בתחום זה. הבוגרות יהוו חטיבת פעילות מובילה במסגרת פורום נשים בהנדסה של אפקה, המאחד את כלל הקהלים: נשות הסגל, בוגרות וסטודנטיות במטרה לסלול את הדרך לנשים בהנדסה.

במסגרת פעילות הבוגרות בפורום נרצה להעצים את הבוגרות, לתת להן כלים ויכולת שרידות בעולם הגברי לטיפוס במעלה הדרגות במקום עבודתן.

המטרות:

1. טיפוח מעגל ההצלחה של הבוגרת – מפגשי הפורום יעצימו ויעניקו לבוגרות מיומנויות וכלים להעצמתן ולהצלחתן.

2. מעורבות חברתית -העצמת נשים בהנדסה גם במעגלי השפעה נוספים. כל חברת פורום תביא את שינוי התפיסה במעגלים שלה בשאיפה לשינוי תפיסה בקרב ההורים, המורים, המרצים והחברים, העצמה נשית, חיזוק תפיסת המסוגלות העצמית בקרב תלמידות.

3. חיבוריות – שילוב הבוגרות יחד עם סטודנטיות וחברות סגל של אפקה להעצמת ההשפעה והתהודה של המסר.

שני בינה וטל דניאלי-גלים