קורסי בחירה לבוגרים

קורסי בחירה לבוגרים 

בוגרי אפקה המעוניינים לרענן תחומים מקצועיים מוזמנים להירשם לקורסי הבחירה שמוצעים באפקה על בסיס מקום פנוי.

  • הקורסים המתאימים לבוגרים יוגדרו מתוך רשימת קורסי הבחירה הקורסים בשיתוף ראשי בתי הספר ותכניות הלימודים.
  • על בסיס מקום פנוי – תאריך פתיחת ההרשמה לקורס יוגדר ע"י המינהל לאחר בירור התפוסות ודעיכת תקופת הביקוש לרישום סטודנטים.
  • רשימת הקורסים תפורסם שבועיים לאחר פתיחת שנה"ל

 

אוקטובר 18 – יפורסמו הקורסים לשנה"ל תשע"ט