אות הבוגר

אות הבוגר

מכללת אפקה - השואבת מבוגריה השראה להמשך דרכה כמוסד מוביל להכשרת מהנדסים - מבקשת להוקיר את אלה מבוגריה שתרמו תרומה משמעותית למדע, לקדמה הטכנולוגית, לחברה או למדינה וזאת באמצעות הענקת אות הבוגר.

האות יוענק לבוגרים שתרמו תרומה ייחודית או מקורית באחד מהתחומים הבאים: טכנולוגיה, יזמות, מדע, מעורבות חברתית, מחקר וחינוך. את אות הבוגר יעניק נשיא המכללה לזוכה/ים בטקס הענקת התארים לבוגרי המכללה ומוסמכיה.