עלינו

קשרי בוגרים, הבית האקדמי והמקצועי לבוגרי אפקה, לפיתוח היכולות לכל אורך הקריירה ולטיפוח תחושת גאוות היחידה. בשיתוף הבוגרים אנו יוצרים קהילה מקצועית הפועלת בערבות הדדית להעצמת מעגל ההצלחה של הבוגרים: הקניית ידע עמוק בתחום המדעים וההנדסה, טיפוח חדשנות ויצירתיות ופעילות להנגשת המדע וההנדסה לקהילה ולחברה בישראל.

לפעילות כמה מטרות:
1. למידה ופיתוח – להעמיד לרשות הבוגרים מקור ידע שיאפשר להם להתקדם ולהתפתח בעולם ההנדסה.
2. העצמה – לעודד בוגרים שעשו דרך ייחודית ובלטו בתחומם וליצור הזדמנויות למפגשים בינם לבין בוגרים אחרים.
3. נתינה – להנגיש את יכולות המהנדסים בוגרי אפקה לקהילה ולחברה.

מדי שנה מתקיים מפגש פורום קשרי בוגרים ובו מוצגות הפעילויות שהתקיימו בשנה החולפת והתוכניות לשנה הבאה. למפגש זה מוזמנים כלל הבוגרים, והמשתתפים בו יכולים להציע ולהוביל יוזמות חדשות ולהצטרף כפעילים.