קבוצת הבכירים

בכירי התעשייה והאקדמיה 

לאפקה שורת בוגרים שממוקמים בדרגים בכירים בחברות שונות בתעשייה או שבחרו במסלול האקדמי והמשיכו אל לימודי הדוקטורט.

בכירים בתעשייה -  לקבוצת בכירים זו אנו משייכים בוגרים בדרג סמנכ"לים, מנכ"לים ודירקטורים בחברות גדולות ובינוניות. המטרה שלנו הינה לחבר בין הבכירים בוגרי אפקה ולייצר ביניהם נטוורקינג שיוביל לשיח בסוגיות ניהול מאתגרות באמצעות מפגשים מצומצמים וממוקדים מספר פעמים בשנה. קבוצה זו תהווה עבור קהילת הבוגרים כולה מקור לדוגמה ולהשראה.

בכירים באקדמיה – לקבוצה זו אנו משייכים בוגרים שבחרו במסלול האקדמי לקריירה שלהם וממשיכים אל לימודי הדוקטורט בתחומי ההנדסה והמדעים. לבוגרים הדוקטורנטים מכנה משותף רחב והפיכתם לקבוצה מקושרת ביניהם תהווה מסד ממנף ומקדם אחד מניסיונו של השני.