תכנית מנטורים: חשיפה לתעשייה

תכנית מנטורים: חשיפה לתעשייה

תכנית זו תציע לסטודנטים חשיפה בלתי אמצעית למציאות היומיומית של המהנדסים בתעשייה דרך מפגש עם הבוגרים. הבוגרים יהיו למנטורים אישיים עבור הסטודנטים לפי התחום המקצועי בו הסטודנט מתעניין וילוו אותם בצעדיהם הראשונים על הגשר בין עולם האקדמיה לעולם התעשייה.

הסטודנטים שיתקבלו יהיו משנים ג' ו-ד' בתכניות הלימודים לתואר ראשון והמנטורים יהיו מהנדסים, בוגרי אפקה בעלי ניסיון בתפקידים מגוונים, המעוניינים לתרום מזמנים ומניסיונם למען הסטודנטים.

סטאטוס להצלחה שלך:
"כסטודנט, אפקה ציוותה לי מנטורית שהעצימה וסייעה לי. כשחזרתי לאפקה כמנכ"ל חברת הבינה העסקית Panorama Softwere, הגשמתי חלום והקמתי תכנית מנטורים שלמה באמצעותה אני יכול לעזור לסטודנטים כפי שעזרו לי" עינב נבי עזריה, בוגר תוכנה 2004, מנכ"ל חברת הבינה העסקית Panorama Softwere.