אודות

קשרי הבוגרים מהווים כתובת ובית אקדמי ומקצועי לבוגרים לפיתוחם כהון אנושי לאומי בהנדסה לכל אורך הקריירה ולטיפוח תחושת גאוות היחידה שלהם הן כיחידים והן כקבוצה. קשרי הבוגרים יוצרים בשיתוף הבוגרים קהילה מקצועית הפועלת בערבות הדדית להעצמת מעגל ההצלחה של הבוגרים באמצעות הקניית ידע מדעי והנדסי עמוק, טיפוח חדשנות ויצירתיות והנגשת המדע וההנדסה לקהילה ולחברה בישראל, כמנוע צמיחה כלכלי, חברתי ולאומי.

בפורום קשרי הבוגרים חברים בוגרים מובילים, המייעצים ומובילים יוזמות חדשות לאורך כל השנה. הקשר עם חברי הפורום נשמר לאורך כל השנה ומתקיים מפגש פורמלי להצגת תכנית הפעילות פעם בשנה.

מטרות
1. למידה ופיתוח - לאפשר לבוגרים מקור ידע ופיתוח להעצמתם המקצועית בעולם ההנדסה
2. העצמה - להעצים ולעודד בוגרים שעשו דרך ייחודית ובלטו בתחומם, וליצור הזדמנויות למפגשים וחיבורים
3. נתינה - להנגיש את יכולות הבוגרים המהנדסים לקהילה ולחברה

מספרים:
5,200 בוגרים ובוגרות
20% בוגרות
18 מחזורי בוגרים
20% מבוגרי אפקה בעלי תואר שני