הערכות בשעת חירום

הערכות בשעת חירום 

התנהגות בעת דליקה

• הזהר את השוהים במקום ודאג לפינויים.
• הודיע למאבטח בכניסה לבניין על האירוע ומיקומו.
• התקשר לכיבוי אש 102 והודיע על האירוע ומיקומו.
• במידה והדליקה מצומצמת פעל לכיבויה בעזרת מטפה כיבוי.
• אין להתיז מים לפני ניתוק זרם החשמל במקום הדליקה.
• במידה והדליקה נרחבת, מלט את עצמך והאחרים מהבניין דרך חדרי המדרגות.
• אין להשתמש במעלית בעת דליקה בבניין.
• בדרכך החוצה סגור חלונות ודלתות במידת האפשר למניעת התפשטות האש.
• המתן יחד עם שאר המתפנים מהבניין במקום בטוח, ובדוק האם האנשים ששהו אתך בבניין פונו.

טיפול בנפגעים

- כיבוי אדם בוער: יש לגלגל אותו על הרצפה ו/או לכסותו בשמיכה ו/או בפריט ביגוד, להכניסו למקלחת חירום, ואין לנסות להוריד בגדיו לאחר כיבויו.
- נפגע עשן: יש להוציאו לאוויר הצח.

הגשת עזרה ראשונה לנפגע

בכל הקומות בבנייני המכללה ממוקמים ארונות עזרה ראשונה משולטים.
במקרה של אירוע בריאותי או פגיעה חמורה באדם יש:
• להודיע במיידית לשומר בכניסה הראשית לבניין על האירוע ומיקומו להזעקת מד"א.
• להתקשר למגיש עזרה ראשונה מאומן למתן עזרה ראשונה.
• להתקשר למד"א 101 ולהודיע על האירוע ומיקומו.
• באם הנפגע בהכרה יש להושיבו ולהרגיעו עד להגעת גורמי הרפואה.
• באם הנפגע נפל מגובה אל תזיז אותו ממקומו.
• באם לנפגע נגרמו שטפי דם חיצוניים עצור את שטפי הדם (רק במידה והינך בקיא בהליך, בכדי שלא לגרום נזק)

טלפונים בחירום

משטרה 100
מד"א 101
כיבוי אש 102
מוקד חירום במכללה 03-7688688
שומר בניין הקריה כניסה ראשית 03-7653107
שומר בניין הפיקוס 03-7688721 052-5698864
מנהל הבטיחות והביטחון במכללה- איציק קרבצ'ינסקי 054-7963333

רשימת מגישי עזרה ראשונה

עידו וולף 054-3144473, בין השעות: 7:30-15:30
גדעון הילו 054-3144476, בין השעות: 10:00-19:00
סהרון ערב 054-2208715, בין השעות: 18:00-23:00
מיקום ארונות עזרה ראשונה בקריה: מנהל הסטודנטים ה10, מטבחון חדר מרצים ד1 , ספרייה, מעבדת פיזיקה ז3.
מיקום ארונות עזרה ראשונה בפיקוס: 319, מזכירות ראשי מחלקות, מטבחון קומה עליונה, חדר 210, חדר מרצים 119, חדר 105

מרחבים מוגנים

בכל חדר לימוד / מעבדה קיים שילוט הכוונה למיקום המרחב המוגן הקרוב ביותר, אליו יש לגשת בעת חירום במהירות ובזהירות.

פירוט המרחבים המוגנים:

בניין הקריה:
- חדר ז'1
- חדר ז'1 א'
- חדר ז'4

בניין הפיקוס:
- חדר 112
- חדר 115
- חדר 116

 בניין הכולל:
- חדר הכולל

בניין המעבדות:
- חדר 255
- חדר 003
- חניון מינוס 1
- חניון מינוס 2