שירותי המרכז

שירותי המרכז להנדסת חומרים

 • שיתופי פעולה בין האקדמיה לתעשייה, לרבות הגשת בקשות למענקי מחקר יישומיים.
 • מחקרים יישומיים ומחקרים אקדמיים מוכווני תעשייה.
 • חקר כשלים הנדסיים בתחומי הנדסת חומרים והנדסה מכנית.
 • שירותי בדיקות ואנליזות הכוללים אפיון חומרים, בדיקות לא הורסות ובדיקות הורסות. 
 • ייעוץ בבחירת חומרים לבניית מתקנים, מכונות וקווי ייצור במגוון תעשיות.
 • מחקר וייעוץ לשיפור תהליכי הייצור, לרבות טיפולים תרמיים, ריתוכים, ציפויים ותהליכי גימור.
 • ייעוץ בתחום של הדפסה תלת ממדית של חומרים. 
 • ייעוץ בנושאי קורוזיה של חומרים ומתקנים.
 • ייעוץ כללי בתחומים של הנדסת חומרים והנדסת מכונות.
 • סיוע בפיתוח מוצרים.
 • כתיבת חוות דעת מקצועיות ומתן עדות בבתי משפט.