ACMPE

ACMPE
מרכז אפקה להנדסת חומרים ותהליכים ׁׁׁ(ACMPE) הוקם כדי לשרת את התעשייה בישראל במגוון נושאים ותחומים הקשורים להנדסת חומרים ותהליכים. במרכז עובד צוות חוקרים מהמובילים ביישומים בתעשייה. המרכז מצויד במכשור, במתקנים ובאמצעים מודרניים המאפשרים אפיון ובדיקה של חומרים מתכתיים, חומרים קרמיים, חומרים פלסטיים פולימריים, חומרים ביולוגיים וחומרים מרוכבים.