ACITRAL - המרכז לתשתיות תחבורה ולוגיסטיקה

ACITRAL - המרכז לתשתיות תחבורה ולוגיסטיקה
פרופ' אראל אבינרי

ראש המרכז
פרופ' אראל אבינרי

תואר ראשון בהנדסת תעשיה וניהול בטכניון. תואר שני ודוקטורט במדעי התחבורה בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון. דיפלומה במערכות תבוניות מאת אוניברסיטאות הלסינקי וברקלי. פוסט-דוקטורט בפקולטה להנדסה באוניברסיטת בן-גוריון. חבר סגל באוניברסיטת מערב אנגליה, בריסטול בשנים 2004-2012. הוביל מחקרים עבור קרנות מחקר, האיחוד האירופי, ממשלות בריטניה וישראל, רשויות עירוניות וגופי תעשייה. זכה בפרסים על הצטיינות בהוראה ובמחקר. 
מומחה לתכנון תחבורה, ניתוח ביקושים, שינוי התנהגות משתמשים. ראש מסלול תואר שני בהנדסה וניהול מערכות תשתית באפקה.
מרכז אפקה לתשתיות תחבורה ולוגיסטיקה הוקם במכללת אפקה ב- 2013 על ידי פרופסור אראל אבינרי העומד בראשו. המרכז פועל כמרכז מחקר, פיתוח ויעוץ במציאת פתרונות מיטביים בתחומי תשתיות תחבורה ולוגיסטיקה, וזאת מתוך ראיה מערכתית. פתרונות אלו כוללים, בין היתר, הערכת ביקושים, ניתוח צרכי משתמשים, תכנון לטווח קצר וארוך, פיתוח מוצרים ושירותים והערכת אפקטיביות. חזון המרכז הינו להפוך למרכז ידע משמעותי בתחום תשתיות תחבורה ולוגיסטיקה, תוך בניית מודל ייחודי של קשרי אקדמיה-תעשייה-ממשלה.