ACEHT - מרכז אפקה לאנרגיה ומעבר חום

ACEHT - מרכז אפקה לאנרגיה ומעבר חום
ד"ר משה תשובה

ראש המרכז
ד"ר משה תשובה

דוקטורט מהמחלקה למכניקת זרימה ומעבר חום בפקולטה להנדסה של אוניברסיטת תל אביב. ראש בית הספר להנדסה מכנית, ראש החוג לתואר שני בהנדסת אנרגיה.
מרכז אפקה לאנרגיה ומעבר חום הוקם על ידי ד"ר משה תשובה העומד בראשו. המרכז פועל כמרכז ידע ויעוץ במציאת פתרונות מיטביים לבעיות של מעבר החום וניצול אנרגיה במערכות גדולות וקטנות. פתרונות אלו כוללים שיפור יעילות מעבר החום, מניעת הגעה לטמפרטורת גבוהות במערכות קטנות, שמירה על האנרגיה של מערכות גדולות וניצול מיטבי של אנרגיה. חזון המרכז הינו להפוך למוקד ידע משמעותי בתחום לבעלי תואר בהנדסה תוך בניית מודל ייחודי של קשרי אקדמיה-תעשייה. המרכז מתמקד בטכנולוגיות לניצול ושיפור מעבר חום ואנרגיה מרמת הצ'יפ האלקטרוני עד למערכות אנרגיה מרכזיות של מפעלים.