שירותי המרכז

שירותי המרכז לפיתוח ולמדידת אנטנות

  • עיצוב אנטנה (סימולציות וניסוי)

  • אב טיפוס מהיר אנטנה עבור מגוון רחב של יישומים

  • ייצור כמות קטנה ותיעוד 

  • מדידה בטווח 10 MHz - 20 GHz
  • מדידות קרינה ומבחני קדם
  • ייעוץ באתר ובדיקות שדה