ACAD - המרכז לפיתוח ולמדידת אנטנות

ACAD - המרכז לפיתוח ולמדידת אנטנות
פרופ' עלי לוין

ראש המרכז
פרופ' עלי לוין

בוגר הטכניון בחיפה, דוקטורט בנושא רוחב סרט ויעילות באנטנות מודפס. מנהל המרכז לפיתוח ומדידת אנטנות באפקה ACAD, מרצה בכיר בבית הספר להנדסת חשמל.

במכללת אפקה הוקם מרכז לפיתוח ולמדידת אנטנות בצמוד למעבדת ההוראה באנטנות וקרינה אלקטרומגנטית. המעבדה מכילה ציוד איכותי ביותר ותא אל-הד, המאפשר אפיון מדויק של אנטנות בתחום התדרים החל מתחום VHF ועד 20 GHZ. המעבדה משמשת לצרכי הוראה וקורסים במסלול ההתמחות בתקשורת של המכללה וכן למימוש פרויקטי גמר של סטודנטים. המרכז לבנוי לשרת את תעשיית התקשורת, הן במדידת אנטנות ומערכות אלחוטיות קיימות והן בתכנון ופיתוח אנטנות חדשות.