טפסים ומאגרי נתונים פנימיים

נוהל רשות המחקר

מכללת אפקה מטפחת את הפעילות המחקרית כתשתית לחדשנות ולפתיחות מחשבתית. עיסוק פעיל במחקר מאפשר לחברי הסגל האקדמי להעמיק את הידע שלהם, להימצא בחזית ההתפתחויות הטכנולוגיות ולפתח קשרים עם עולם האקדמיה והתעשייה. במסגרת זו, הקימה המכללה את רשות המחקר והגדירה את תפקידיה וסמכויותיה.

נוהל רשות המחקר מפרט הגדרות אלו, מתאר את מטרותיה ותחומי פעילותה של רשות המחקר ומציג את האמצעים שמעמידה המכללה במטרה לעודד את הפעילות המחקרית והדרכים לסייע לביסוסה.

ל"נוהל רשות המחקר"