אודות רשות המחקר

במכללת אפקה מתקיים מחקר בנושאים רבים ומגוונים. קיום המחקר באפקה מאפשר לחברי הסגל לעסוק בנושאים שבחזית המדע והטכנולוגיה, מפתח את קשרי התעשיה, ומחזק את מכללת אפקה להנדסה גבוהה כמוסד הוראה ומחקר מצויין.