פרויקט גמר

כל סטודנט הלומד במכללת אפקה, חייב לבצע פרויקט גמר כחלק מהדרישות האקדמיות לקראת קבלת התואר. מומלץ שהסטודנט ייבחר את הפרויקט בשנת לימודיו השלישית (לימודי ערב בשנה הרביעית). הסטודנט יבצע את הפרויקט במשך שנה קלנדרית אחת לכל היותר, ויסיימו לפני תחילת מחזור הבחינות בסיום סמסטר ב', בשנה שלאחר תחילת הפרויקט.

המכללה רואה בפרויקט הגמר פרק מרכזי בהכשרת הסטודנט.

מחלקת פרויקטים היא יחידת הבקרה והמעקב, במסגרתה מבצעים הסטודנטים את פרויקט הגמר.

הפרויקט מיועד להכשיר את הסטודנט לקראת מגעים ראשונים עם התעשייה, וזאת באמצעות סימולציה של מערכת יחסי "מהנדס מבצע" – "ראש צוות הנדסי" בפיקוח מנחי הפרויקטים.

בעלי התפקידים בסימולציה זו יהיו: הסטודנט - מהנדס מבצע, מנחה הפרויקט – ראש צוות הנדסי, ראש המחלקה האקדמית/ראש המגמה – ראש תחום הנדסי/מקצועי, הפרויקטור – נציג הלקוח.

היקף הפרויקט יהיה שווה ערך ל-10 שבועות עבודה של מהנדס מתחיל.

בפרויקט יבוא לידי ביטוי הידע הנלמד של הסטודנט. בנוסף, ישקף הפרויקט את יכולת הסטודנט לבצע עבודה עצמאית, תוך כדי לימוד עצמי והשלמת ידיעות ממקורות נוספים (ספרות מקצועית, מאגרי מידע וכו'), וכן כישורים בחיבור דו"ח הנדסי מסכם והצגתו.

הפרויקט מהווה הזדמנות מצוינת לסטודנט לרכוש ניסיון, בעודו מלווה במנחה מקצועי, ונמצא בסביבה אקדמית התומכת בידע ובאמצעים. הניסיון הנרכש אמור להעניק לסטודנט עדיפות בקבלתו לעבודה.

נוהל הפרויקטים מרכז את כל המידע על פרויקט הגמר. הנוהל ניתן להורדה ממערכת הלמידה מרחוק
(פרטים בהמשך תחת הכותרת "פרויקט הגמר באתר הלמידה מרחוק").

במסגרת המכללה פועל גוף בשם אפקה יזמות (אפי"ז). גוף זה הוא מיזם ייחודי למכללה שהוקם במטרה לעודד סטודנטים ואנשי סגל להמציא מוצרים שימושיים ופתרונות לבעיות הנדסיות, ולהפוך אותם למוצרים מסחריים בעלי ערך. לפרטים על אפקה יזמות.

  

מערכת ממוחשבת לביצוע פרויקט הגמר

לרשות הסטודנט עומדת מערכת אשר תשמש אותו לאורך כל תקופת ביצוע הפרויקט. המערכת נגישה בכתובת: http://projects.afeka.ac.il

המערכת כוללת:
1. מאגר הפרויקטים הזמינים לבחירה. המאגר מכיל את שמות הפרויקטים והמנחים במחלקות השונות.
2. אפשרות להציע פרויקטים ע"י סטודנטים, מנחים ואנשי סגל.
3. לנהל את מהלך ההתפתחות והביצוע של הפרויקט (הצעת פרויקט, דוחות הביניים וקישור לבלוג הפרויקט).
4. רשומת הערכות אישית של השגי הסטודנט בפרויקט.

 

קורס/סדנה המלווה את הפרויקט

כל סטודנט מהמחלקה להנדסת מכונות ומערכות או מהמחלקה להנדסת חשמל, אשר בוחר נושא לפרויקט בסמסטר ב', חייב להירשם, באופן עצמאי, לקורס "ניהול מערכתי של פרויקטים". הקורס ניתן בסמסטר א' ובסמסטר ב' והוא חובה לסטודנטים אלה.

סטודנטים מהמחלקה להנדסת תוכנה, חייבים להירשם ל-3 סדנות. סדנה 1 ניתנת בסמסטר ב' עם תחילת העבודה על הפרויקט. סדנה 2 ניתנת בסמסטר א' בשנה העוקבת, וסדנה 3 באותה שנה בסמסטר ב'.

סטודנטים מהמחלקה להנדסת תעשייה וניהול, חייבים להירשם ל-3 סדנות. סדנה 1 ניתנת בסמסטר ב' עם תחילת העבודה על הפרויקט. סדנה 2 ניתנת בסמסטר א' בשנה העוקבת, וסדנה 3 באותה שנה בסמסטר ב'.

פרטים מלאים ניתן למצוא בנוהל הפרויקטים.

 

פרויקט הגמר באתר הלמידה מרחוק

באתר הלמידה מרחוק הוגדר קורס בשם: "פרויקט גמר <שנת סיום הפרויקט> לסטודנטים", וזאת כדי לאפשר קבלת מידע שוטף ותכנים רלוונטיים הנוגעים לפרויקט הגמר.

בכדי לצפות בקורס יש להיכנס ללמידה מרחוק בכניסת הפרויקטים. את שם המשתמש והסיסמה לכניסת הפרויקטים ניתן לקבל באמצעות שליחת בקשה למייל לכתובת shlomitc@afeka.ac.il.
יש לשים לב להודעות המפורסמות בקורס ולתכנים המועלים אליו לפחות פעם בשבוע. זו דרך התקשורת המחייבת בין מחלקת פרויקטים לבין הפרויקטנטים.