יום היכרות 2017 יום שישי 20.10.17 בשעה 09:00 |

יום היכרות לסטודנטים חדשים, פרטים נוספים יימסרו בהמשך.