שאלות ותשובות

מהם אפשרויות הקבלה במוסדכם?

לכל המועמדים: תעודת בגרות מלאה ממשרד החינוך או תעודת בגרות שוות ערך מחו"ל (המאושרת ע"י משרד החינוך) כלהלן:

קבלה על סמך פסיכומטרי: סף הקבלה המינימלי לשנת הלימודים תשע"ו בכל מחלקות הלימוד הינו ציון 600 בבחינה  הפסיכומטרית.

קבלה על סמך תעודת בגרות: יוכלו להירשם מועמדים בעלי זכאות לתעודת בגרות הכוללת 4/5 יחידות לימוד באנגלית ומתמטיקה.
ללא צורך בהיבחנות בבחינה הפסיכומטרית החל משנת הלימודים תשע"ו.

קבלה על סמך דיפלומת הנדסאי: דיפלומת הנדסאי מה"ט/ משרד החינוך בממוצע ציונים של 85 לפחות, במבחנים החיצוניים (לא כולל הגנה על פרויקט גמר).

קבלה על סמך לימודים קודמים: תואר ראשון הנלמד במוסד אקדמי מוכר (בארץ או בחו"ל), בהתקיים התנאים הבאים:

1. היקף הלימודים הוא 40 שעות סמסטריאליות לפחות.

2. ממוצע הציונים הוא 80 לפחות. 

למי מיועדים קורסי ההכנה?

מועמד ללימודים באפקה חייב לעמוד, בין השאר, בתנאי הרישום הבאים במקצועות מתמטיקה ופיסיקה:

מתמטיקה 5 יח"ל בציון 70 ומעלה / 4 יח"ל בציון 80 ומעלה.

פיסיקה 5 יח"ל בציון 60 ומעלה

עלייך לעמוד בתנאים הללו , במידה ואין ברשותך ציונים מתאים תידרש לעבור קורסי הכנה טרם פתיחת שנת הלימודים האקדמית. על הסטודנט המשתתף בקורסי הכנה לעבור בציון 70 את הקורס.

תנאים אלו הינם תנאים הכרחיים לתחילת הלימודים. אי עמידה באחד מהם תמנע ממך להתחיל את לימודיך במכללה.

האם ניתן לשפר ציון הבגרות במתמטיקה באמצעות קורסי ההכנה?

קורס ההכנה במתמטיקה נועד למועמדים שעומדים בתנאי הקבלה על סמך פסיכומטרי או הנדסאי, אשר ציוני הבגרות שלהם אינם מספיקים לקבלה ללימודים.

למי מיועד קורס ההכנה בפיסיקה?

קורס ההכנה בפיסיקה נועד לכל המועדים ללימודי הנדסה אשר אין להם בגרות בפיזיקה ברמה של 5 יחידות בציון מעל 60.

מהי הדרישה ברמת האנגלית עפ"י הנחיות המל"ג?

המועצה להשכלה גבוהה החליטה על פיתוח קורסים מקוונים ללימודי אנגלית לקראת לימודי הפטור בתואר ראשון, במטרה לאפשר אפיקים נוספים להשלמת לימודי האנגלית באמצעות טכנולוגיות מתקדמות. הקורסים פתוחים בחינם בכתובת האתר : study.onl.co.il

כל סטודנט רשאי לבחור בין ללמוד את הקורסים במכללת אפקה לבין ללמוד בקורסים המקוונים, בסיום הלימוד באמצעות הקורסים המקוונים ועל מנת לעבור לרמה מתקדמת מהרמה שבה נמצא הסטודנט כעת, הסטודנט רשאי לבחור בין שתי האפשרויות:

1.להיבחן במבחן אמיר"ם– מחיר בחינה 260 ₪. על פי הציון במבחן יסווג כמפורט מטה.

2.להיבחן במבחן הקורס  המתקיים באפקה. יש להירשם עד 10 ימים לפני המבחן .מחיר כל בחינה – 300 ₪. ניתן להבחן לכל היותר שתי בחינות בכל סמסטר. יש לעבור את המבחן בציון 60 לפחות.

הציון בבחינה הפסיכומטרית  / מבחן אמיר"ם

הציון במבחן אמי"ר

שם  הרמה והקורס

האם קיים קורס מקוון

70-84

170-184

טרום בסיסי ב'

 

קיים

85-99

185-199

בסיסי (סף הקבלה)

קיים

100-119

200-219

מתקדמים א

קיים

120-133

220-233

מתקדמים ב

לא קיים

134 ומעלה

234 ומעלה

פטור

 

האם קיימות אפשרויות קבלה למועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה?קבלה מיוחדת מיועדות למועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה הרשמיים. מועמדים אלה יבחנו על סמך פרמטרים נוספים מלבד נתוניהם היבשים, בוועדת חריגים לתואר ראשון. ועדות אלה מתקיימות לאורך כל תקופת הרישום.

פרטים אודות אפשרויות קבלה חריגות ניתן לפנות למחלקת ייעוץ לימודים:

מחלקת ייעוץ לימודים | בנין הפיקוס - רחוב מבצע קדש 38, ת"א.
ימים א'-ה': 08:30-20:30 | יום ו': 08:30-12:30 
חייגו :  1-800-37-37-10 (שלוחה 2)
פקס: 03-7688679
מייל להרשמה: mirsham@afeka.ac.il

ברצוני לשפר את ציוני הבגרות/הפסיכומטרי שלי, אך ייתכן כי עד אז אפספס את מועד הרישום, מה עליי לעשות?

המועמדות תידון בהתאם לספי הקבלה כמו כן, הרשמתך תתאפשר בעת הצגת מסמכים תואמים את תנאי הקבלה.

מועמד שלא הספיק לשפר את הנתונים יוכל לגשת למועד העוקב (אוקטובר/אביב).

מה עלי לעשות על מנת להתחיל בהליך הרישום? 

עלייך לתאם פגישת ייעוץ עם יועצת לימודים. בפגישה היועצת תסביר לך על מסלולי הלימודים, התמחויות, אפשרויות תעסוקה וכל דבר אחר שיעניין אותך, מעבר לזה היועצת תעבור איתך על נתוני קבלה שלך ותוכל לומר לך מה אתה צריך על מנת להתקבל.  

*ההרשמה ללימודי תואר ראשון מתקיימת במשרדי מחלקת ייעוץ לימודים שבמכללה. בעת ההרשמה יש להצטייד בתעודות מקוריות + העתקים.

כיצד ניתן לשלם עבור מקדמה או קורסי הכנה?

ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי, פיקדון צבאי, צ'קים, מוזמן.

אילו מסמכים עליי להציג במסגרת תהליכי הרשמה?

בבואך לפגישת ייעוץ עלייך להצטייד במסמכים המקוריים הבאים: תעודת זהות ותעודת בגרות,
כמו כן, במסמכים רלוונטיים בהתאם להגשת המועמדות פסיכומטרי, הנדסאי (דיפלומה + וגיליון ציונים) או לימודים קודמים.

האם ניתן להירשם ללימודים ללא מסמכים מקוריים?

במסגרת הרשמתך תעודת הזהות הינה הכרחית להמשך טיפול בבקשתך, יחד עם זאת ניתן להציג העתקים שאינם מקוריים שיבדקו על ידי היועצת באישורה יהיה ניתן להירשם ולהשלים מסמכים עד כחודש מההרשמה ללימודים. אי עמידה בהגשת המסמכים המקוריים תמנע ממך להתחיל את לימודיך במכללה.

למי שולחים מסמכים בנוגע להרשמה?

מסמכים כגון, תעודת בגרות, פסיכומטרי, דיפלומת הנדסאי וגיליון ציונים.

מומלץ לשלוח ליועצת לימודים אצלה נרשמת ללימודים כמו כן, ניתן לפנות גם למחלקת ייעוץ ורישום לימודים:

מחלקת ייעוץ לימודים | בנין הפיקוס - רחוב מבצע קדש 38, ת"א.
ימים א'-ה': 08:30-20:30 | יום ו': 08:30-12:30 
חייגו : 1-800-37-37-10 (שלוחה 2)
פקס: 03-768867

איך מגיעים אלינו?

הלימודים במכללת אפקה מתקיימים בשני מתחמים סמוכים:

מתחם הפיקוס: רחוב מבצע קדש 38, תל אביב

מתחם הקריה: רחוב בני אפרים 218, תל אביב

להגעה בתחבורה ציבורית:

קווי דן: 22, 24, 33, 49, 89, 127, 220

קווי אגד: 521, 570

קווי מטרופולין: 47, 48

רכבת: ירידה בתחנת האוניברסיטה

להגעה ברכב פרטי:

GPS: (עיר) תל-אביב-יפו, (רחוב) מבצע קדש 38

(או לסירוגין) (רחוב) בני אפרים 218

האם קיימת התחשבות בקבלת מועמדים בעלי לקויות למידה?

הכרה בלקויות למידה לא באה לידי ביטוי בספי הקבלה ובוועדות הקבלה, ניתן לברר את המשך הפרטים מול דקאנט

האם אפשר להתקבל ללימודים במסגרת עתודה צבאית?

אפקה משתפת פעולה עם העתודה צבאית, תלמידים שהתקבלו למסלול העתודה, מגויסים לצה"ל ושרותם נדחה למשך לימודיהם לתואר ראשון, יכולים להתקבל בהתאם לתנאי הקבלה של המכללה.

ניתן להירשם למכללה לאחר קבלת אישור רשמי מהעתודה.

מהו שכר הלימוד?

שכר הלימוד הינו שכר לימוד אוניברסיטאי.

איזה מלגות ניתן לקבל על סמך ציונים?

מכללה מעניקה מלגות לסטודנטים בעלי הישגים גבוהים בלימודים ולבעלי נתוני קבלה גבוהים.

על סמך בגרויות

על סמך ציון פסיכומטרי

על סמך ציון דיפלומת הנדסאי

מידע אודות מלגות ניתן לקבל באופן מסודר במהלך פגישת ייעוץ.

במידה ואחליט לבטל את הרשמתי, האם אהיה זכאי להחזר דמי הרישום?

לא ניתן לקבל החזר עבור דמי הרשמה.

איך מגישים פטורים?

מועמד המעוניין להגיש מסמכים לבדיקת פטורים על סמך לימודים קודמים, נדרש להציג במהלך פגישת הייעוץ את סילבוסים וגיליון ציונים מקורי.
בקשת הפטור מתבססת על פי רמת החפיפה בחומר הלימודי וכן לפי הציון. כמפורט בתקנון הלימודים. מסמכים אלה מועברים לבדיקת אצל הגורמים הרלוונטיים, תשובה תינתן עד כחודש בדואר.

כיצד ניתן להשיג את טפסי הרישום?

ניתן לקבל במהלך פגישת הייעוץ לימודים או בהרשמה באתר.

מתי מתחילים הלימודים?

מועד אוקטובר מסלול לימודי בוקר ומסלול לימודי ערב.
מועד אביב מסלול לימודי בוקר בלבד מאפשר להרוויח שנה, נפרס על פני שני סמסטרים כולל הקיץ דבר המאפשר לסטודנטים אלו להצטרף בשנה ב' לכיתות שנפתחו באוקטובר.  

האם ניתן לשלב עבודה ולימודים?

סטודנטים המעוניינים להמשיך ולעבוד בזמן הלימודים, מציעה אפקה תוכנית לימודים ייחודית - מסלול לימודי הערב. מתוך היכרות עם האילוצים, נפרסו השיעורים בסמסטרים א וב על פני 3-4 ימים בשבוע בלבד*, ונבנה מערך תמיכה ושירות המתחשב בצרכים הייחודיים לסטודנטים העובדים. זאת במטרה לאפשר את השלמת התואר בחיוך.

*למעט בסמסטר הקיץ - הקצר מפאת חגי ישראל החלים במהלכו, שבו יתקיימו לימודים ארבעה-חמישה ימים בשבוע בחלק מהסמסטר.

האם ניתן לשנות את מסלול (לימודי בוקר/ערב) הלימודים אליו נרשמתי?

יש להגיש פניה מסודרת ליועצת הלימודים, בקשתך תיבחן על בסיס מקום פנוי.

האם ניתן לשנות את התכנית אליה נרשמתי?

יש להגיש פניה מסודרת ליועצת הלימודים, בקשתך תישקל על בסיס מקום פנוי ואישורו של  ראש מחלקה המבוקשת.

איפה ניתן למצוא הסבר על תשלומי שכר הלימוד?

לנוחיותך, באתר המכללה הנחיות ודגשים בעניין שכר הלימוד לתואר ראשון ותואר שני.
כמו כן, ניתן לקרוא הנחיות מפורטות יותר בתקנון שכר הלימוד.

 מתי מתקיימים ימים פתוחים?

ימים פתוחים מתקיימים פעמיים בשנה בחודשים ינואר ומאי. בימים אלו ניתן להגיע למכללה ולהתרשם מחוויית הלימוד האקדמית, לפגוש מרצים ובוגרים לסייר במכללה ובנוסף להיפגש עם יועצות הלימודים, כל אלו יעזרו לך לקבל החלטה בדרכך האקדמית.

האם קיימת נגישות לבעלי צרכים מיוחדים?

מכללת אפקה פועלת ליצירת סביבה נגישה פיזית ואקדמית, המאפשרת לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים המתמודדים עם בעיות פיזיות, חושיות ומחלות שונות לתפקד בצורה עצמאית, בטוחה ומכובדת תוך מיצוי מלוא יכולותיהם.

האם יש ניתן לגלות גמישות וללמוד פעם בשבוע?

מערכת הלימודים מובנית ונפרסת על פני 30 שעות שבועיות בלימודי בוקר ו 15 שעות שבועיות בלימודי ערב.

הלימודים בבוקר הם 4-5 פעמים בשבוע, ולימודי ערב 3-4 פעמים בשבוע כולל שישי.

האם אפשר להתייעץ עם ראשי התכניות במוסדכם?

ראשי התכניות ישמחו להיפגש ולייעץ, ניתן לתאם פגישה אישית עם ראש מחלקה בעזרתה של יועצת הלימודים.

כמה שנים נלמד כל תואר?

תואר במסגרת לימודי בוקר נלמד כ- 4 שנים.

תואר במסגרת לימודי ערב נלמד כ- 5 שנים.