מידע על מבחני מיון באנגלית

קבלת תואר בוגר במוסדות להשכלה גבוהה בישראל מותנית בהוכחת ידע באנגלית ברמה אקדמית. 
הערכת הידע באנגלית מבוצעת אך ורק על סמך מבחנים חיצוניים ( אמי"ר או אמיר"ם, או על סמך פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית). סטודנט הלומד לתואר ראשון מחויב להגיע לרמת פטור באנגלית. 

מבחני אמיר"ם:

הוראות רישום למבחן 

נהלי הרשמה לאמירם - המרכז הארצי

מבנה הבחינה ודוגמאות 

מועדי בחינה 

סיווג לרמת האנגלית