מסלול מיוחד לבוגרי בסמ''ח - צבא והנדסה גבוהה

צבא והנדסה גבוהה-הכרה לבוגרי קורסים מקצועיים בחיל הקשר

בוגרי בסמ"ח מהמסלולים השונים יכולים לקבל פטורים מהקורסים הבאים*:

תוכנית הלימודים תיבנה באופן אישי לכל סטודנט

*
 הפטור עבור כל קורס ינתן בתנאי שהציון המסכם בקורס הרלוונטי בגיליון הציונים של קורס בסמ"ח הינו לפחות 80
** מאחר ובתכנית הלימודים במסלול חסר פרק הנלמד בקורס המקביל באפקה, על מנת לקבל את הפטור יש לעבור מבחן פטור. עלות המבחן הינה 150 ש"ח. כפוף לתקנון.
*** רק מי שיציג תעודה על מעבר הקורס הצבאי המתאים

 בעת הרישום, יש להגיש את תעודת סיום המסלול, ובמידה וקיימת מגמה, אישור על הלימוד בה.

 
פטורים בעקבות לימודים אקדמיים קודמים

סטודנטים אשר עוברים ממוסד אקדמי אחר יכולים לקבל פטור מקורסים אקדמיים בתנאי שהינם עומדים בתנאים הבאים:

  • הקורס נלמד בהיקף של 80% מסה"כ השעות מהקורס באפקה
  • תכני הקורס חופפים ב- 80% מהקורס הנלמד באפקה
  • הציון שהתקבל הינו לפחות 75