אפקה מצטיינים

קדם מצטיינים

סטודנטים הלומדים במכללה בשנה א יכולים לבדוק זכאותם  לקבלה לתוכנית המצטיינים עוד השנה!
תוכנית "אפקה מצטיינים" מאפשרת לסטודנטים בשנה א' ללימודיהם להתקבל לתוכנית במסלול ה"קדם" החל מסמסטר ב'.

מהי תוכנית "אפקה מצטיינים"?

התוכנית מעודדת לסקרנות, ליצירתיות ולמצוינות אישית ממוקדת הנדסה. לתוכנית ייחודית זו נבחרים מדי שנה כ- 2%! בלבד מכלל הסטודנטים משנים ב'-ד' במכללה. סטודנטים אלה עונים על קריטריוני התאמה, הכוללים ציונים גבוהים וכישורים בולטים בתחום ההנדסה, היזמות והיצירתיות.
התוכנית כוללת קורסים ייעודיים, סמינרים, מפגשים עם דמויות מובילות בעולם התעשייה והיזמות, סדנאות מגוונות ופעילויות העשרה שונות. הסטודנטים נדרשים לפעילות למען קהילת כלל הסטודנטים, והחוקרים באפקה ומתוגמלים במלגת "אפקה מצטיינים", עם סיום חובותיהם לשנת הפעילות.  

קבלה לתוכנית כבר בשנה א'

"אפקה מצטיינים", מאפשרת לסטודנטים בשנה א', העונים על קריטריוני הקבלה, להשתלב החל מסמסטר ב' בתוכנית "מצטיינים" במסלול ה"קדם".
מסלול זה מאפשר לסטודנטים "טעימה" מפעילות "מצטיינים" במסגרת המפגשים והאירועים השונים המחויבים במסגרת התוכנית והזדמנות ל- NetWorking בלתי אמצעי עם קהילת הסטודנטים המצטיינים של אפקה.

תנאי הקבלה ל"קדם מצטיינים"מפורטים בנוהל התוכנית.

הגשת מועמדות ל"קדם מצטיינים" תתבצע בחופשת סמסטר א' (כל שנה תצא הודעה המפרטת את התאריכים המדויקים שבהם ניתן להגיש מועמדות), באמצעות פנייה ל"אפקה נט" > מינהל הסטודנטים > שרון לוי

נוהל תוכנית המצטיינים