תנאי קבלה ורישום לתואר ראשון

תנאי קבלה ורישום לתואר ראשון

סף הקבלה למכללה מתעדכן תדירות. מומלץ מאוד לברר במחלקת ייעוץ לימודים את חתכי הקבלה המעודכנים ואת סיכויי הקבלה לפני הרישום למכללה.

לכל המועמדים:

תעודת בגרות מלאה ממשרד החינוך או תעודת בגרות שוות ערך מחו"ל (המאושרת ע"י משרד החינוך) כלהלן:

 • קבלה על סמך פסיכומטרי: סף הקבלה המינימלי לשנת הלימודים תשע"ו בכל מחלקות הלימוד הינו ציון 600 בבחינה  הפסיכומטרית.
 • קבלה על סמך תעודת בגרות: אפקה מפעילה מסלול קבלה על סמך תעודת בגרות ללא צורך בהיבחנות בבחינה הפסיכומטרית החל משנת הלימודים תשע"ו. כחלק מהמהלך הכולל של משרד החינוך והמוסדות האקדמיים, יוכלו להירשם מועמדים בעלי זכאות לתעודת בגרות הכוללת לפחות 4/5 יחידות לימוד באנגלית ומתמטיקה. פרטים נוספים אצל יועצות הלימודים.
 • קבלה על סמך דיפלומת הנדסאי: דיפלומת הנדסאי מה"ט/ משרד החינוך בממוצע ציונים של 85 לפחות, במבחנים החיצוניים (לא כולל הגנה על פרויקט גמר). תעודת בגרות מלאה ממשרד החינוך או תעודת בגרות שוות ערך מחו"ל (המאושרת ע"י משרד החינוך) כלהלן:

 • מתמטיקה – בחינת בגרות ברמה של 5 יח"ל (בציון 70 ומעלה), או ברמה של 4 יח"ל (בציון 80 ומעלה).
 • פיסיקה – בחינת בגרות ברמה של 5 יח"ל (בציון 60 ומעלה), או ברמה של 4 יח"ל (בציון 70 ומעלה).
 • אנגלית – ציון 85 לפחות בפרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית/מבחן אמיר"ם, או ציון 185 במבחן אמי"ר.הוראות רישום למבחן

נהלי הרשמה לאמירם- המרכז הארצי

מבנה הבחינה ודוגמאות

מועדי בחינה

סיווג לרמת האנגלית

בעת ההרשמה לתואר ראשון .B.Sc יש לצרף את המסמכים הבאים:

לכל המועמדים

 • תעודת בגרות (צילום מאושר של התעודה ע"י בי"ס התיכון, או העתק מקורי של אישור משרד החינוך על ציוני הבגרות ועל זכאות לתעודת בגרות).
 • תעודת זהות

מסמכים נוספים כלהלן

לבוגרי תיכון

 • טופס ציוני הבחינה הפסיכומטרית בהתאם לכללי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה ו/או כל נתון אחר הנוגע לעניין.


להנדסאים

 • דיפלומת הנדסאי.
 • גיליון ציונים נספח לדיפלומה.
 • גיליונות ציונים מפורטים לפי סמסטרים כולל בחינות חיצוניות.לבעלי תעודת בגרות מחו"ל

 • יש להביא אישור ממשרד החינוך, המכיר בתעודת הבגרות כשוות ערך לתעודת בגרות ישראלית. את האישור הנ"ל ניתן להשיג בטלפון : 02-5601371, היחידה לאישורי השכלה תיכונית.
*ההרשמה ללימודי תואר ראשון מתקיימת במשרדי מחלקת ייעוץ לימודים שבמכללה. בעת ההרשמה יש להצטייד בתעודות מקוריות + העתקים.

 

שעות פעילות מחלקת ייעוץ לימודים:

בני אפרים 218, תל אביב, בניין הקריה, חדר ז' -6

ימים א'-ה': 09:00-21:00

יום ו': 09:00-13:00

חייגו : *אפקה / 3982* או 1-800-37-37-10 (שלוחה 2)

פקס: 03-7688679

מייל להרשמה: mirsham@afeka.ac.il

דרכי הגעה למכללה >>