הנדסת תוכנה - עבור בית חולים לוינשטיין.

RELAY הינה מערכת תקשורת דינמית המאפשרת הפצה וקבלת מידע המתבססת על מכשירים סלוללריים ושאינה מצריכה חיבור לאינטרנט או התערבות משתמש. RELAY מביאה היא את היכולת לשלוח הודעה, תמונה, או אפילו מייל לנמען ללא הצורך בחיבור לאינטרנט כלל! מעבר ליעוד המקורי של RELAY, היא נותנת מענה למקרים בהם יש קריסה של תשתיות הסלולר והאינטרנט, כגון אסונות טבע (רעידות אדמה) ואזורים בהם קיימות בעיות קליטה.