Infantry equipment carrying system

Infantry equipment carrying system – הנדסת מערכות

שמות הסטודנטים: אלכסנדר פקר, משה קול ואיגור חאיט
שם המנחה: ד"ר משה אייל

לוחם ממוצע מסוגל לשאת עד כ 40% ממשקל גופו בטרם תיפגע באופן משמעותי יכולתו לתפקד בשדה הקרב, אולם מניתוח עימותים מהעת האחרונה עולה כי חיילים נושאים ציוד במשקל של עד 60% ממשקל גופם. הSUGV  עונה על הפער הנ"ל, ע"י שילוב של רכב בלתי מאויש המתלווה אל הכוח, ובכך מאפשר ללוחם לשאת את ציוד הלחימה האישי שלו בלבד.