אפליקציה לנגישות עסקים

מטרת הפרויקט היא לייצר מערכת מידע לעסקים קטנים, בינוניים ונותני שירותים, בה יוכל כל בית עסק לבחון בקלות האם העסק שלו עומד בתקני הנגישות. המערכת תכיל את כל המידע על פי חוק ותיצור שאילתה לבעל העסק, לאחר שבעל העסק יענה על השאלות, המערכת תוציא דו"ח ליקויים בו יפורטו הליקויים בעסק. בנוסף המערכת תפיק הנחיות לגבי ביצוע פעולות על מנת לעמוד בתקנים ותקשר אותו לבעליי מקצוע רלוונטיים לתיקון הליקויים.