מסלולי פרויקטי גמר

תואר ראשון


פרויקט הגמר לתואר ראשון הינו השלב האחרון של לימודי הסטודנטים במכללה והוא נועד לאפשר לסטודנטים לסיים את חובותיהם האקדמיים לשם קבלת התואר הנכסף ולסייע לסטודנטים ללא ניסיון קודם לרכוש ניסיון מעשי בהנחיה מתאימה להשתלב במהירות בשוק העבודה.
באפקה פועלת יחידה המטפלת בפרויקטי הגמר – מחלקת פרויקטים, כאשר לכל תחום לימודים יש פרויקטור, שהוא האחראי האקדמי על הפרויקטים בתחומו. לכל סטודנט המבצע את הפרויקט, צמוד מנחה פרויקט מסגל המכללה או מהנדס מנוסה מהתעשייה, המלווה את הסטודנט בתהליך ביצוע הפרויקט. מקורם של למעלה מ-20% מהפרויקטים בתעשייה, המחפשת פתרונות לפיתוחים שונים, וחלקם של הפרויקטים אף מיושמים הלכה למעשה.

פרויקט הגמר מבוצע ע"י הסטודנט במשך שלושה סמסטרים, החל מהסמסטר השישי (סמסטר ב' של השנה השלישית).

המכללה מייחסת חשיבות רבה ומקדישה משאבים רבים לפרויקט הגמר, אותו חייב להגיש כל סטודנט, במסגרת לימודיו במכללה, כתנאי לקבלת התואר. זאת  בהתאם לתפיסה האסטרטגית, השואפת למצות את מירב הקשר בין תוכנית הלימודים לבין התעשייה והמשק הישראליים, וכדי להכשיר את הבוגרים לקראת התמודדות אמיתית עם שוק ההנדסה.

ניתן ליישם את פרויקט הגמר בכפוף לכל הדרישות הנוהליות של פרויקטי הגמר (כולל דיווחי בינים, אבני דרך, משך הפרויקט ועמידה בבחינות) באחד מ- 3 פורמטים:

  1. פרויקט יחידני לביצוע ע"י סטודנט יחיד
  2. פרויקט קבוצתי רב תחומי לצוות של עד 3 סטודנטים ממחלקות אקדמיות שונות ומאפשר לחברי הצוות לפתח מיומנות

    של עבודת צוות, מנהיגות, וראיה מערכתית והיקפו גדול משמעותית ביחס לפרויקט היחידני.
  3. פרויקט מחקרי המונחה על-ידי איש סגל הוראה ומחייב אישור של הוועדה לפרויקטי מחקר של המכללה.

תואר שני

פרויקט הגמר הוא כפרויקט מערכתי משמעותי שבמסגרתו צוות של סטודנטים מתכנן מערכת ומבצע את כל שלבי התכנון, הן מהפן של הנדסת מערכות והן מהפן הדיסציפלינרי - המקצועי. תהליך הפרויקט מייצג את תהליך מחזור החיים של פרויקט לפי תורת הנדסת מערכות, כפי שנלמדה במסגרת הקורסים בכיתה, והורחבה ע"י הלימוד העצמי של הסטודנטים. בכל אחד משלבים אלה, מוביל אחד משלושת הסטודנטים את הצוות כ "מהנדס מערכת", האחראי על הפן הניהולי וההנדסי לאותו שלב. שני הסטודנטים האחרים משמשים כמהנדסים "מקצועיים" בתחומי הפרויקט הרלוונטי, עזר כנגד מהנדס המערכת. תוצר כל פרויקט כזה הינו סימולציה מערכתית דינאמית, שמייצגת את הסביבה, הכניסות, התהליכים והיציאות - המוצגים בצורה ויזואלית מתאימה. הפרויקט מתפרש על פני כ-15 חודשים ונערך בצוותים של 3-4 סטודנטים. כל סטודנט נדרש להשקיע כ-400-500 שעות בפרויקט וצובר עם השלמתו 8 נקודות זכות. כל צוות מלווה ע"י מנחה בעל ניסיון רב בהנדסת מערכות, ובעל רקע הנדסי משמעותי בתחום הפרויקט.

מקימים מיזמים עם אפקה יזמות

בנוסף למחלקת הפרויקטים עומד לרשות הארגונים מרכז "אפקה יזמות" שהוקם ע"י המכללה במיוחד כדי לקדם ולמסחר פרויקטים טכנולוגיים-עסקיים-חדשניים כבסיס להקמת מיזמים וחברות הזנק (סטארט-אפ). צוות "אפקה יזמות" מלווה את קהילת היזמים בכל שלבי התהליך - החל משלב איתור רעיון מתאים ,דרך גיוס צוות, פיתוח דגם להוכחת היתכנות, בניית מעטפת שיווקית-עסקית והגנה על הקניין הרוחני וכלה בהפיכת הפתרון הטכנולוגי שפותח למיזם עצמאי ו/או מסחורו. כמו כן, כל הפרויקטים של אפקה יזמות מתנהלים כשותפות בין הממציא, המכללה, הצוות הטכנולוגי (אנשי סגל או סטודנטים) והמוביל העסקי.