תואר שני בהנדסה וניהול במסלול מערכות תשתית

מהי הנדסה וניהול במסלול מערכות תשתית
+

מהי הנדסה וניהול במסלול מערכות תשתית

קיומה ותפקודה של כל סביבה אנושית כרוך בפיתוח וניהול תשתיות פיזיות, כגון: תשתיות תחבורה, תשתיות מים וביוב ותשתיות אנרגיה. מערכות התשתית השונות, אשר מרביתן נמצאות במרחב פיזי זהה ומשתלבות זו בזו כחלק ממערכות עירוניות ואזוריות, משפיעות על הפעילות הסובבת אותן ואף נחשבות לגורם משמעותי ביצירת תחרותיות ובצמיחה כלכלית.


ואזוריות, משפיעות על הפעילות הסובבת אותן ואף נחשבות לגורם משמעותי ביצירת תחרותיות ובצמיחה כלכלית.


פעמיים בשבוע
שני אחה"צ ושישי בוקר
משך התכנית
שנתיים

מבט מקרוב

כמות הרכבים הגבוהה על הכביש גובה מחיר כבד מן המשק
כמות הרכבים הגבוהה על הכביש גובה מחיר כבד מן המשק
האם כבישים מהירים חוסכים זמן?
פרופ' אראל אבינרי באתר גלובס
האם כבישים מהירים חוסכים זמן? פרופ' אראל אבינרי באתר גלובס