תואר שני בהנדסה וניהול מערכות תשתית

מהי הנדסה וניהול מערכות תשתית
+

מהי הנדסה וניהול מערכות תשתית

קיומה ותפקודה של כל סביבה אנושית כרוך בפיתוח וניהול תשתיות פיזיות, כגון: תשתיות תחבורה, תשתיות מים וביוב ותשתיות אנרגיה. מערכות התשתית השונות, אשר מרביתן נמצאות במרחב פיזי זהה ומשתלבות זו בזו כחלק ממערכות עירוניות ואזוריות, משפיעות על הפעילות הסובבת אותן ואף נחשבות לגורם משמעותי ביצירת תחרותיות ובצמיחה כלכלית.


ואזוריות, משפיעות על הפעילות הסובבת אותן ואף נחשבות לגורם משמעותי ביצירת תחרותיות ובצמיחה כלכלית.


פעמיים בשבוע
שני אחה"צ ושישי בוקר
משך התכנית
שנתיים

מבט מקרוב

ראיון עם פרופ' אראל אבינרי ראש המחלקה לתואר שני בהנדסה וניהול מערכות תשתית
ראיון עם פרופ' אראל אבינרי ראש המחלקה לתואר שני בהנדסה וניהול מערכות תשתית
פקקים בת"א בעקבות עבודות הרכבת הקלה? ממש לא גזרה משמיים !
פקקים בת"א בעקבות עבודות הרכבת הקלה? ממש לא גזרה משמיים !