תואר שני בהנדסה וניהול מערכות תשתית

מהי הנדסה וניהול מערכות תשתית
+

מהי הנדסה וניהול מערכות תשתית

קיומה ותפקודה של כל סביבה אנושית כרוך בפיתוח וניהול תשתיות פיזיות, כגון: תשתיות תחבורה, תשתיות מים וביוב ותשתיות אנרגיה. מערכות התשתית השונות, אשר מרביתן נמצאות במרחב פיזי זהה ומשתלבות זו בזו כחלק ממערכות עירוניות ואזוריות, משפיעות על הפעילות הסובבת אותן ואף נחשבות לגורם משמעותי ביצירת תחרותיות ובצמיחה כלכלית.


ואזוריות, משפיעות על הפעילות הסובבת אותן ואף נחשבות לגורם משמעותי ביצירת תחרותיות ובצמיחה כלכלית.


משך התכנית
שנתיים
פעמיים בשבוע
שני אחה"צ ושישי בוקר

מבט מקרוב

עיר העתיד תיבנה ע'י התושבים: פרופ' אראל אבינרי, גלובס
עיר העתיד תיבנה ע'י התושבים: פרופ' אראל אבינרי, גלובס
הוזלת מחירי התחבורה רק תוסיף על הקיטוב בחברה הישראלית
הוזלת מחירי התחבורה רק תוסיף על הקיטוב בחברה הישראלית