תואר שני בהנדסת אנרגיה

מהי הנדסת אנרגיה?
+

מהי הנדסת אנרגיה?

מצוקת משאבי האנרגיה והעליה המתמדת בעלויותיה, מחייבות תכנון ויישום של ניצול אנרגיה יעיל בקרב יצרני, ספקי וצרכני האנרגיה המשמעותיים. לנוכח משימות אלה, גוברת הדרישה למהנדסי אנרגיה בקצב מהיר, ותפקידם הופך נדבך חשוב בהצלחתו העסקית של הארגון. כמי שאחראי על ניהולם של משאבי האנרגיה העומדים לרשותו וניצולם היעיל, מהנדס האנרגיה מבין היטב את ההיבטים הכלכליים, הטכניים והרגולטוריים הכרוכים בהם. משום כך מהנדס האנרגיה ניחן בהבנה מערכתית טכנו-כלכלית רחבה בכל שרשרת תהליכי האנרגיה, החל מהפקתה ממקורותיה הקלאסיים והמתחדשים, דרך המרתה, הולכתה וחלוקתה לצרכנים, וכלה בצריכתה בקרב משתמש הקצה.
בהצלחתו העסקית של הארגון. כמי שאחראי על ניהולם של משאבי האנרגיה העומדים לרשותו וניצולם היעיל, מהנדס האנרגיה מבין היטב את ההיבטים הכלכליים, הטכניים והרגולטוריים הכרוכים בהם. משום כך מהנדס האנרגיה ניחן בהבנה מערכתית טכנו-כלכלית רחבה בכל שרשרת תהליכי האנרגיה, החל מהפקתה ממקורותיה הקלאסיים והמתחדשים, דרך המרתה, הולכתה וחלוקתה לצרכנים, וכלה בצריכתה בקרב משתמש הקצה.
משך התכנית
שנתיים
פעמיים בשבוע
שני וחמישי אחה"צ

מבט מקרוב

אפקה חונכת מעבדת מנועים מתקדמת בתחום מנועי שריפה פנימית ותאי דלק
אפקה חונכת מעבדת מנועים מתקדמת בתחום מנועי שריפה פנימית ותאי דלק

עם הפנים לתעשייה

מרכזי מחקר, פיתוח וייעוץ ושת"פ תעשייתי