.B.Sc לימודים כלליים לקראת תואר ראשון

היחידה ללימודים כלליים

כמה מילים על לימודים כלליים

התכניות ללימודים כלליים מאפשרות לך לשלב מגוון תחומי לימוד ועולמות תוכן ולרכוש השכלה רחבה ומקיפה יותר במגוון נושאים רב תחומיים. הרכב המקצועות בתכניות ללימודים כלליים משתנה בהתאם למוסד האקדמי בו נלמדת התכנית, ומשלב קורסי חובה בתחומי התרבות והפילוסופיה, יחד עם קורסי בחירה ממגוון מחלקות הלימוד שמציע המוסד האקדמי בו בחרת ללמוד.

חווית הלימוד הייחודית שאפקה מציעה לך

בחירתך ללמוד בתכנית ללימודים כלליים של מכללת אפקה תאפשר לך לרכוש ידע רב תחומי במגוון מקצועות. מבחר הקורסים בתכנית ללימודים כלליים של אפקה חושף בפניך קשת רחבה של נושאים, החל מפילוסופיה ועד לחשיבה יצירתית ויזמות, ומשתנה מסמסטר לסמסטר על מנת ליצור ולשמר רב-גוניות מירבית.
בכל המקצועות הנלמדים באפקה אנחנו מקפידים על השתתפות פעילה של כל סטודנט בתכנית ללימודים כלליים באופן שמאפשר לך להרחיב את אופקיך. מרבית הקורסים נלמדים בשפה האנגלית, על מנת לחזק את ידיעותיך ויכולותיך ללמוד ולעבוד בשפה זו.