מרכזי מחקר פיתוח וליווי מדעי לתעשייה

מסורת של חשיבה פורצת דרך

במהלך שנת 2011 הוקמו מרכזי מחקר, פיתוח וליווי מדעי לתעשייה של אפקה, בכללם:

  מרכזי מחקר:

גם שנה זו לוותה העשייה האקדמית בקבלת אישורי המל"ג לפתוח במחלקה להנדסת תוכנה מסלול לימודים חדש בתחום תוכנה למערכות ניידות, ולפתוח במחלקה להנדסת חשמל שבעה מסלולי לימודים חדשים בתחומי עיבוד אותות, עיבוד תמונה ווידאו, תורת התקשורת, השכבה הפיזית של התקשורת, מחשבים, מערכות הספק, מערכות אנרגיה והינע חשמלי.